Daily Archives: Tháng Chín 30, 2022

Melatonin – Thần Dược Ngừa Bệnh Alzheimer_BS Nguyễn Thượng Vũ

Melatonin – thần dược phòng ngừa bệnh Alzheimer  BS Nguyễn Thượng Vũ                                                          … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Melatonin – Thần Dược Ngừa Bệnh Alzheimer_BS Nguyễn Thượng Vũ

CÁNH CHIM CUỐI TRỜI_Trần Quang Triệu

Cánh Chim Cuối Trời Trần Quang Triệu Đức chúc mũi phi cơ nhắm mục tiêu, bấm nút thả trái bom cuối cùng. Ánh lửa loé sáng và đất cát cày lên bụi mù. Nhẹ nhàng nhấc bổng thân tàu, Đức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CÁNH CHIM CUỐI TRỜI_Trần Quang Triệu