Daily Archives: Tháng Chín 22, 2022

Quỹ Tương Trợ Giúp Đở Bà Quả Phụ Trương Hè

Quỹ Tương Trợ giúp đở bà quả phụ Trương Hè. Theo lời kêu gọi của anh Trưởng K1 Nhữ Đình Toán, về project giúp đở bà quả phụ Trương Hè đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Chỉ trong thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quỹ Tương Trợ Giúp Đở Bà Quả Phụ Trương Hè

Mùa Thu Họp Mặt – Thơ Le Phương Lan và TQN

Nhân dịp bạn Bửu Trần từ Sài gòn sang chơi, thăm anh chị em K1 Bắc Cali. Và theo truyền thống hội ngộ, các bạn K1 San Jose tổ chức họp mặt để chào mừng người bạn từ quê hương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Thu Họp Mặt – Thơ Le Phương Lan và TQN