Daily Archives: Tháng Chín 1, 2022

Xin giúp đỡ QP K1 Trương Hè

Các bạn K1 thân mến, Vừa qua K1 Phạm Bá Nhạc về Việt Nam thăm thân nhân, khi trở về lại Mỹ đã thông báo cho tôi biết: Cố K1 Trương Hè, người bạn đồng khóa của chúng ta đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin giúp đỡ QP K1 Trương Hè