Một Đời Nhớ Ơn – Thơ TPK

MỘT ĐỜI NHỚ ƠN

thanksgiving-dayEm ơi qùy xuống bên anh
Dâng lời cảm tạ ơn lành Chúa ban
Thuở xưa chinh chiến gian nan
Tên bay đạn lạc muôn vàn hiểm nguy
Chúa thương dẫn dắt cho đi
Thoát bao hoạn nạn khắc ghi trong lòng
Đến khi vượt biển long đong
Trùng dương mù mịt đục trong khó lường
Sau lưng mờ nhạt quê hương
Rời xa thân tộc tìm đường tự do
Hải trình dậy nỗi âu lo
Mây đen kéo đến sóng to gió gào
Con thuyền chới với lao đao
Gió nhồi sóng phủ ôi chao hãi hùng
Giữa cơn tuyệt vọng mịt mùng
Nâng cao tràng hạt cầu cùng Trời Cao
Chúa ơi xin giống thuở nào
Ngài truyền biển lặng cứu bao mạng người
Chúa thương nên đã nhậm lời
Thuyền qua bảo tố tới bờ tự do
Bây giờ áo ấm cơm no
Gia đình sum họp cháu con nên người
Chúng con cảm tạ ơn Trời
Lòng lành Chúa, Mẹ một đời nhớ ơn
TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.