TẠ ƠN NƯỚC MỸ_Phiến Nguyễn

This image has an empty alt attribute; its file name is thank-usa.jpg

Tạ Ơn Nước Mỹ

Tôi đến đây lúc tuổi đời đúng ngọ

Khi bạo quyền trấn lột hết sức hơi

Ngót 10 năm trong ngục tù lao cải

Rồi đọa đày qua thuỷ lợi xung công

*

30 năm thảnh thơi nơi xứ lạ

Quên thời gian quên cả cuộc truân chuyên

Nguồn vui sống mi mê theo ngày tháng 

Đoạn đường trần mong sao được dài thêm

*

Cám ơn ai ngày Tạ Ơn nước Mỹ

Vòng tay nào cứu vớt k khốn cùng

Thân ngã ngưạ được vào vùng đất hứa

Niềm vui khắp lối ngập trời gấm nhung

Phiến Nguyễn

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.