Hoạt động của Giám Đốc Căn Nhà Nhỏ tại VN

Vừa qua, Giám Đốc Căn Nhà Nhỏ K1 (CNN) NCV đã trở về VN làm công tác từ thiện. Công tác đầu tiên là Trao tình thương đến với người khiếm thị” ✴️ tại Chùa Phật Minh

“Thắp lên ngọn lửa Hồng.

Ấm áp cả Trời Đông

Giữa cõi Đời Lạnh Lẽo

Cần nhau một tấm lòng” ❤️

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.