Daily Archives: Tháng Mười Hai 16, 2022

GIÁNG SINH BUỒN_Tống Phước Kiên

Giáng Sinh Buồn Chúa buồn trong hang đá Bên cung thánh giáo đường Nhìn nhiễu nhương trần thế Xót xa một niềm thương Cứ mỗi mùa tuyết xuống Lại tuởng niệm Giáng Sinh Chúa xuống trần cứu độ Ban ơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở GIÁNG SINH BUỒN_Tống Phước Kiên