Daily Archives: Tháng Mười Hai 7, 2022

EM NGỒI QUAY TƠ_Nhạc Lê Hữu Nghĩa

Kính mời quí Niên Trưởng và các bạn nghe bài hát Em Ngồi Quay Tơ, thơ Trần Quốc Bảo, nhạc Lê Hữu Nghĩa với giọng hát Ngọc Quy. K1 Lê Hữu Nghĩa kính mời https://youtu.be/-1FVoAzZkJo  

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở EM NGỒI QUAY TƠ_Nhạc Lê Hữu Nghĩa