Daily Archives: Tháng Mười Hai 21, 2022

BỤI PHẤN

Trong những ngày sinh hoạt tại Việt Nam, ‘giám đốc’ CNN Căn Nhà Nhỏ K1 đã có dịp gặp lại những bạn cũ, thầy xưa tại quê nhà. Bản thân giám đốc NCV cũng từng là một thầy giáo nên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BỤI PHẤN