NGÀI BAN THẾ GIỚI TRONG TAY_(Thơ dịch) Lê Phương Lan

Lời tâm tình của Chị Lê Phương Lan (Dâu K1): Hôm nay vẫn còn trong mùa Lễ Tạ Ơn lại được đọc bài thơ rất nổi tiếng của Kaushal Saboo qua Facebook, xin đăng lại nguyên tác và xin được chuyển sang thành một bài thơ tiếng Việt.

Ngài Ban Thế Giới Trong Tay

Chung xe, nàng đẹp rạng ngời,

Miệng hoa luôn nở nụ cười đoan trinh.

Mặc cho phận số bất bình:

Một chân đã mất thay bằng nạng cây!

Chúa cho thế giới trong tay,

Tứ chi đầy đủ, vẫn hay cằn nhằn!

Xuống xe mua ít kẹo”gum”.

Em bán kẹo mãi ân cần cám ơn.

Dẫu rằng đôi mắt của em:

Không còn nhận biết là đêm hay ngày!

Chúa cho thế giới trong tay,

Ánh sáng nhận đủ, vẫn hay cằn nhằn!

Nhìn xem đàn bé tung tăng,

Em khiếm thính đừng tần ngần gốc cây!

Chúa cho thế giới trong tay,

Nghe bao điều lạ, vẫn hay cằn nhằn!

Chân đi khắp nẻo xa gần,

Mắt say sưa ngắm hôn hoàng đỉnh cao

Dương cầm thánh thót biết bao,

Gia đình sum họp, bạn nào kề vai

Chúa ban thế giới trong tay,

Thế mà con vẫn cứ hay cằn nhằn!

Lê Phương Lan (chuyển ngữ)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.