EM NGỒI QUAY TƠ_Nhạc Lê Hữu Nghĩa

Kính mời quí Niên Trưởng và các bạn nghe bài hát Em Ngồi Quay Tơ, thơ Trần Quốc Bảo, nhạc Lê Hữu Nghĩa với giọng hát Ngọc Quy.

K1 Lê Hữu Nghĩa kính mời

https://youtu.be/-1FVoAzZkJo

 
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.