GIÁNG SINH BUỒN_Tống Phước Kiên

This image has an empty alt attribute; its file name is noel.jpgGiáng Sinh Buồn

Chúa buồn trong hang đá
Bên cung thánh giáo đường
Nhìn nhiễu nhương trần thế
Xót xa một niềm thương
Cứ mỗi mùa tuyết xuống
Lại tuởng niệm Giáng Sinh
Chúa xuống trần cứu độ
Ban ơn phúc an bình
Năm nay Ngài lại đến
Giữa tao loạn trần gian
Chiến tranh cùng dịch bệnh
Bao kiếp người gian nan
Bên trời Âu thống khổ
Đất nước Ukraina
Bị Putin tàn phá
Dân chết, đói, không nhà
Còn bên trời Châu Á
Bởi họ Tập chuyên quyền
Quyết Zero Covid
Dân bị nhốt hóa điên
Rồi từ Âu tới Mỹ
Các lãnh đạo quốc gia
Vì tham vọng quyền thế
Dùng thủ đoạn xấu xa
Khắp nơi trên thế giới
Lạm phát đang hoành hành
Phải thắt lưng buộc bụng
Cơ khổ cho dân lành
Hơn hai ngàn năm lẻ
Chúa vẫn xuống cứu đời
Nhưng lòng người chai đá
Thương Chúa qúa , Chúa ơi.

TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.