BỤI PHẤN

Trong những ngày sinh hoạt tại Việt Nam, ‘giám đốc’ CNN Căn Nhà Nhỏ K1 đã có dịp gặp lại những bạn cũ, thầy xưa tại quê nhà. Bản thân giám đốc NCV cũng từng là một thầy giáo nên đã được một học trò cũ của anh hát tặng Thầy bản nhạc BỤI PHẤN để ghi nhớ công ơn của Thầy. Mời các bạn thưởng thức (xin bấm vào link):

https://www.facebook.com/reel/3577655969223850

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.