THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN_Thơ: Vô Danh

This image has an empty alt attribute; its file name is gen-loan.jpg

Thiếu Tướng NGUYỄN NGỌC LOAN

Dân quân cán chính biết ơn ông

Thắp nén tâm hương tỏ tấc lòng

Khóc đấng trung thần lo đất nước

Thương người dũng tướng cứu non sông

Nhìn về lịch sử châu rơi giọt

Nhớ đến anh linh lệ nhỏ dòng

Tổ quốc suy thời cơn biến vận

Còn ai kiệt hiệt để trông mong

 Vô Danh

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.