TẾT XỨ TUYẾT_Thơ: Lê Hữu Nghĩa

This image has an empty alt attribute; its file name is usa-winter.jpg

Tết Xứ Tuyết
Xứ lạnh vào đông rét ngút ngàn
Là mùa quê cũ đón Xuân sang
Tuyết bay ngoài cửa như đàn én
Tuyết réo bên song tựa tiếng đàn
Tuyết đọng trên cành thay bướm trắng
Tuyết chen trong lá thế mai vàng
Tết không pháo đỏ không hoa thắm
Người Việt đón Xuân vẫn rộn ràng .
Lê Hữu Nghĩa

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.