K1 Huỳnh Vĩnh Hưng triển lãm tranh

Chào Mừng K1 Huỳnh Vĩnh Hưng trở thành Họa Sĩ

Các bạn K1 ơi, không ngờ K1 chúng ta mới có một họa sĩ tên Huỳnh Vĩnh Hưng mà bây giờ chúng ta mới biết. Các bạn xem poster sẽ biết.

Dưới đây là 2 bức tranh của họa sĩ Huỳnh Vĩnh Hưng (hình chụp trong phòng triển lãm):

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.