TẾT NHỚ MẬU THÂN_Lê Hữu Nghĩa

TẾT NHỚ MẬU THÂN


Mỗi lượt Tết về nhớ Mậu Thân
Tang thương nước Việt khắp xa gần
Bao ngàn khu phố thây đầy lối
Mấy vạn cửa nhà máu ngập sân
Truyền thống tiêu vì phường ác quỷ
Thiêng liêng phá bởi lũ vô thần
Đời đời lịch sử luôn ghi khắc
Tội ác tày trời lũ cộng quân.

LHN

https://youtu.be/JdSF3QapbSs

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.