Daily Archives: Tháng Năm 7, 2012

Đường vào Z30 C _ Thơ Nguyễn thị Thanh Dương

(Viết tặng tất cả những người vợ đã thăm chồng tại Z30C) Thăm anh, đường vào Z30C. Trại tù “cải tạo” ở nơi Rừng Lá, Hàm Tân, Thuận Hải sao mà lắm gió, Có phải gió từ Phan Thiết thổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường vào Z30 C _ Thơ Nguyễn thị Thanh Dương