Daily Archives: Tháng Năm 28, 2012

Video Mừng Ngày Cảnh Lực 1-6_Hội Ái Hữu CSQG Minnesota

Kính mời Quý Vị và các bạn xem các đoạn video do bạn K1 Lê Hữu Nghĩa vừa gởi đến CNN, nhân dịp Hội Ái Hữu CSQG Minnesota tổ chức Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống CSQG 1-6 Phần 1: Phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Video Mừng Ngày Cảnh Lực 1-6_Hội Ái Hữu CSQG Minnesota

Kết Quả Bầu Cử Hai Cơ Chế Của Tổng Hội CSQG

Kinh gởi Qúy Niên Trưởng và Qúy Chiến Hữu. Vào lúc 10:00AM ngày 26/5/2012, Đại Hội Đồng tiếp tục làm việc tại Hội Trường Nhà Hàng Regent West để thảo luận cách thức bầu cử hai cơ chế Hội Đồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Kết Quả Bầu Cử Hai Cơ Chế Của Tổng Hội CSQG

Đại Hội CSQG toàn thế giới_Bản tin Thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ_Thiệu Vỏ tường trình

Kính gởi Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu. Vào lúc 8:00AM sáng ngày 26/5/2012, toàn thể 15 Chiến hữu là Hội Trưởng  hoặc đại diện các Hội Ái Hữu CSQG địa phương đã tập hợp trước Tượng Đài Chiến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đại Hội CSQG toàn thế giới_Bản tin Thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ_Thiệu Vỏ tường trình