Daily Archives: Tháng Năm 10, 2012

Thiệp Phân Ưu của toàn thể K1 gởi đến K1 Phan Tấn Ngưu và K1 Dương Nguyệt Ánh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thiệp Phân Ưu của toàn thể K1 gởi đến K1 Phan Tấn Ngưu và K1 Dương Nguyệt Ánh