Daily Archives: Tháng Năm 11, 2012

Tuyển chọn Trang Thơ, Nhạc Ngày Mẹ Hiền

(Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Đỗ Trung Quân – 1986) Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyển chọn Trang Thơ, Nhạc Ngày Mẹ Hiền