Daily Archives: Tháng Năm 31, 2012

Tháng Sáu_ Chúc Mừng Sinh Nhật Vui Vẻ.

Nguyễn thị Ngọc Hằng                     02.06.1943 Dương Thái Hiền                               04.06.1943 Nguyễn Hữu Để                                 04.06.1945 Trần thị Chính                                   05.06.1942 Cao Văn Tư                                         06.06.1945 Thái Giản Hai                                     06.06.1946 Hoàng Đình Chư                               06.06.1942 Nguyễn Thị Miên                              10.06.1944 Nguyễn Ngọc Đoan                          11.06.1944 Trương Văn Đẳng                             … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Sáu_ Chúc Mừng Sinh Nhật Vui Vẻ.