Thư gởi Cựu Trung Tá Nguyễn Hạnh Nhơn, chủ tịch Hội Cứu Trợ TPB-VNCH

Kính gởi: Cựu Trung Tá Nguyễn Hạnh Nhơn, Chủ Tịch Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH.

 Kính thưa Chị,

 Chúng tôi là Gia Đình Cựu SVSQ Học Viện CSQG Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, trong thời gian Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng làm Trưởng Ban Tổ Chức Gây Qũy giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH, chúng tôi có nhận được một số hồ sơ của Thương Phế Binh từ Việt Nam gởi qua, để xin giúp đỡ; số Thương Phế Binh này đã có nhận sự giúp đỡ trong thời gian từ năm 2007, 2008 trong nhiệm kỳ của Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng.

 Sau nhiệm kỳ của Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng, thì Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh ở Washington hầu như bị tê liệt, trong khi đó các anh Thương Phế Binh mà chúng tôi nhận hồ sơ thì đang trong cãnh ngặt nghèo, khó khăn.

 Để kịp thời giúp đỡ số Thương Phế Binh trên, trân trọng kính xin Trung Tá cho chúng tôi địa chỉ của Qúy Hội, để chúng tôi tiện gởi hồ sơ nhằm kịp thời cứu khó cho số phận của số Thương Phế Binh đã bị lảng quên.

 Tiện đây, chúng tôi cũng xin thông báo đế Trung Tá là Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Khóa 3 đã hưởng ứng lời kêu gọi của Qúy Hội, chúng tôi đã gây qũy được một số tiền tổng cộng là $6280.00 cho NHỚ ƠN ANH KỲ 6 do Qúy Hội tổ chức; chi tiết xin vui lòng vào website của Học Viện CSQG VNCH;

  http://www.hocviencsqg.com/GiupDoTPB.aspx

Trân trọng kính chúc Trung Tá cùng Ban Tổ Chức dồi dào sức khỏe, tổ chức thành công ĐẠI HỘI NHỚ ƠNANH THƯƠNG PHẾ BINH.

 GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG VÙNG TÂY BẮC

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.