HÌnh ảnh K1 Họp mặt tại Nam Cali_ảnh Vo Thieu

Kính mời các bạn xem hình ảnh K1 hop măt tai Nam Cali đê chia tay K1 Nguyên năng Thoa về lai Washington DC.

(xin lôi, có vài dấu chưa ổn định)

Photographer Thieu Vo:

This slideshow requires JavaScript.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.