Chúc Mừng Bạn K1 Huỳnh Vĩnh Hưng

Xin lỗi vì quá bận chuyện gia đình nên hôm nay mới gởi slideshow nầy đến anh chị Huỳnh vĩnh Hưng.

CNN rất mừng vì bạn Hưng cuối cùng rồi cũng tìm được chỗ dừng quân êm ấm. Chúc mừng cho Hạnh phúc của hai ban.

Trong album hình Thieu Vo gởi cho các bạn, mình chọn được 2 tấm tình  tiêu biểu cho tình yêu. Một hình trong đó không biết Hưng nói gì mà chị Hưng có vẻ vừa e thẹn vừa sung sướng. Đó là hình “E Thẹn“.

 

còn hình nầy không biết hôn hay nói thầm cái gì đây mà chị Thành trông rất vui mà có ý nói “Ừa biết rồi”

Hình nầy có tên ” Love You Forever

nh mời các bạn cùng thưởng thức để chia vui với bạn Huỳnh vĩnh Hưng.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.