Happy Birthday November & 70th Happy Birthday của NCV

Căn Nhà Nhỏ vừa nhận được bản copy rất cũ  của Sự Vụ Lệnh Tuyển Dụng Đầu Tiên:
số 304-BNV/TCSQG/NV/SVL do Cựu Đại Tá NGUYỄN NGỌC LOAN – Tổng Giám Đốc  Cảnh Sát Quốc Gia ký ngày 12 tháng 5 năm 1966 tuyển dụng 226 Tân Sinh Viên Sĩ Quan  Biên Tập Viên và Thẫm Sát Viên CSQG Khóa 1.

Vì quá cũ nên có nhiều tên của các bạn không đọc ra được. Do đó trong khi post lên CNN nếu có sai, sót xin quí bạn vui lòng báo cho chúng tôi biết để sửa lại. Hy vọng Kỷ Yếu K1 sẽ có đầy đủ tên của tất cả anh chị em chúng ta.

Trong tháng 11 nầy có rất nhiều bạn được Happy Birthday từ CNN. Thành thật cám ơn  anh Trưởng K1 đã gởi cho CNN bản SVL tuyển dụng đầu tiên nầy.                                                                Đặc biệt tháng nầy CNN xin gởi đến một video ngắn về ngày sinh nhật của Nguyễn công Vinh vui cùng một số bạn trong đó có đại diện của K1, rất tiếc hôm đó anh trưởng K1 vì bận đi làm nên không đến được. Và nhân dip bần nhân nầy đến Cali bạn Huỳnh Vĩnh Hưng lần đầu tiên đã dẫn vợ giới thiệu đến anh em chúng ta. Xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức.

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1, Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.