Tin bạn bị bệnh

Xin thông báo cùng Anh Chi K1 và thân hữu, Hưng ( Huỳnh Vinh Hưng) vừa thăm K1 Vỏ Thành Tâm ngày 23-12-12 (16 PM).
  Được biết Anh Tâm bị bệnh gan ở giai đọan nặng .

Đia chỉ :
                              K1 Vỏ Thành Tâm 
                              14912 Valencia Plaza
                                Westminster
                                CA 92683
 ( Khu Bishop Garden Apt ,đối diện chợ ABC).
 
Phone:        (714) 379-9534  (home)
                      (714) 653-8517  (cell)
                     (714) 3912886 ( cell của chi Tâm.)
 
( xin goi phone nhà hay phone của Chị Tâm).
Để anh em liên lac và thăm hỏi.
 
Email của Tâm : tamvo6716@yahoo.com
 
                                      K1 Huỳnh Vĩnh Hưng.

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.