Câu đố vui K1

Các bạn ơi,
CNN gởi đến các bạn một tấm hình rất đẹp, nhưng nhìn hình nầy thấy hình như. . . .  thằng Phát nó đang dê Vân Hòa .
Các bạn đoán xem thằng quỷ nầy nói gì mà Vân Hòa trông bẻn lẻn e thẹn như cô gái Huế trường Đống Khánh ngày xưa vậy.
Hai nhân vật chính chưa được nói nghe,  để các bạn đoán cái đã.IMG_5163

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.