Cuộc Hội Ngộ giữa K1 Nguyễn Thanh Lâm và K1 Nguyễn Duy Cơ

Vừa rồi CNN giới thiệu đến các bạn cuộc gặp gỡ lý thú giửa K1 NCV và K1 Nguyễn Thanh Lâm. Đúng ra mình phải nán lại vài mươi phút để gặp K1 Nguyễn Duy Cơ nhưng vì phải về phụ giúp bà xã nên không gặp bạn Cơ.
Sau đó Ông Bà Nguyễn Duy Cơ có ghé thăm gian hàng triển lãm tranh nghệ thuật của K1 Nguyễn Thanh Lâm. Và đây là vài hình ảnh của cuộc hội ngộ bỏ túi nầy, tình K1 được hâm nóng . Hình do K1 NTL gởi đến đễ chia xẽ cùng các bạn.

081 082 083 086 087

Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.