Một Vì Sao Rụng _ Thơ TPK

Hay tin chiến hữu Cảnh sát, cựu SVSQ Khóa 5 Học Viện CSQG VNCH anh Nguyễn văn Lung vừa từ trần, K1 Tống Phước Kiên có  gởi đến chúng tôi bài thơ “Một Vì Sao Rụng” dưới đây để ca ngợi người anh hùng Nguyễn Văn Lung bất khuất không chấp nhận sống chung cùng Cộng sản.

Mot vi sao rung_ TPK

Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Tác Giả, Tống Phước Kiên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.