Daily Archives: Tháng Mười Một 2, 2013

Tưởng Nhớ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Chín Năm Chấp Chánh     Những muốn dang tay cứu giúp đời,   Chạnh lòng vì nước bị chia đôi. Miền Nam thịnh vượng vươn ngàn sắc, Đất Bắc đau thương hận ngút trời ! Hạnh phúc , nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ