Daily Archives: Tháng Mười Một 12, 2013

Bản tin từ Houston Texas

 Anh chị em khoá 1 HVCSQG Houston : gồm có vợ chồng Lê Lang , vợ chồng Nguyễn Ngọc Kính , vợ chồng Lê Quang Phú , bạn Nguyen Văn Tăng ,  bạn Phạm Văn Chu , bạn Phạm Hữu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ