Daily Archives: Tháng Mười Một 21, 2013

Thành phần BĐD K1 và CNN

Trong ngày Hội Ngộ K1 vừa qua, cũng như trong ngày kỷ niệm 46 năm K2, nhà quay phim mà các BĐD thuê đã không làm  vừa lòng nhiều người vì anh quay phim đã bỏ đi nhiều phần quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thành phần BĐD K1 và CNN

Bản Tin K1 Số 2

Bản Tin Số 2 đã phát hành. Tuần rồi anh Trưởng K1 có gởi cho CNN 10 tập Bản Tin Số 2 để phát cho các K1 ở Washington (đã phát cho Nguyễn Duy Cơ và Nguyễn Thanh Lâm rồi). Chắc là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bản Tin K1 Số 2