Daily Archives: Tháng Mười Một 26, 2013

Vắng em_ Thơ TQN

Bạn Nguyễn Văn Trai mến thương, Trong niềm thông cảm với sự mất mát to lớn của bạn và gia đình, Trần Quốc Nai muốn gởi đến bạn một bài thơ cùng chia xẻ nỗi niềm, nếu có gì phật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vắng em_ Thơ TQN

Lê Thế Viên và K1 Georgia

Các gia đình K.1 tại Atlanta GA hân hoan chào đón Ô. Bà K.1 Lê Thế Viên từ Detroit Michigan trên đường đi thăm gia đình các em tại South GA ghé thăm. Mời các bạn xem một số hình ảnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lê Thế Viên và K1 Georgia