Nợ chưa Đền_ TPK

Bạn Tống Phước Kiên có sở trường về những bài thơ dài nhiều câu tứ tuyệt rất hay. Mà đúng vậy những bài thơ 4 câu, 8 câu không đũ chỗ để cho bạn giải bày tình cãm, trăn trở của mình  qua tình yêu của anh đối với nàng thơ và quê mẹ. CNN cũng quá lâu vắng bóng những bài thơ phóng khoáng mượt mà như thế nầy. Hôm nay gặp lại, như vườn khô gặp trận mưa rào. . . Cám ơn bạn TPK.
Xin trân trong giới thiệu đến các bạn bài thơ có tên ” Nợ Chưa Đền” của nhà thơ xứ sông Hương Núi Ngự. Bạn TPK.

NỢ CHƯA ĐỀN_TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.