KIẾP GÀ TÂY_Cóc QT (TP)

turkey   Mừng Lễ Tạ Ơn Thanksgiving Hoa Kỳ, hàng triệu con gà tây đã phải đi vào lò nướng cho những bữa tiệc truyền thống trong ngày này. Cảm tác về việc này, bạn Cóc Quảng Trị (Trần Pháp) đã viết nên bài thơ sau:

KIẾP GÀ TÂY
Thương chú gà Tây – Lễ Tạ Ơn
Không ai thù oán chẳng ai hờn
Thản nhiên hàng loạt vô lò nướng
Chúc tụng liên hoan dạo trống đờn
Chị được hồng ân Nhà Trắng thả
Em mang hát một * trại cầm chôn
Kiếp sau xin được làm chim ó**
Biểu tượng đại bàng thế giới tôn…
Cóc QT

* (H 1)
** Chim Ó: biểu tượng quốc huy Hoa Kỳ

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.