Daily Archives: Tháng Mười Hai 7, 2015

Tin thêm về K1 Huỳnh Diễn

Tin thêm về K1 Huỳnh Diễn Theo tin từ các bạn K1 ở San Jose (Bắc CA) ( Nghiệp / Nại / Hạp)  vừa bổ túc cho biết thêm: Sáng nay, lúc 11 am Monday 07/12/15 đã liên lạc được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ