Daily Archives: Tháng Mười Hai 22, 2015

Các Phân Ưu gởi đến Gia đình K1 Huỳnh Diễn

-Phân Ưu của Nam Nữ Khóa 1/HV-CSQG-VNCH -Phân Ưu của NT TRẦN MINH CÔNG – Phân Ưu của K1 Bắc Cali – Phân Ưu của một số bạn K1: -Phân Ưu của K1 Lê Đối và Nguyễn văn Tâm: – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Thư của Huỳnh thị Nhẫn gởi cho Huỳnh thị Kim Oanh ( gà mái tre)

Nho Cnn chuyen cho chi OanhPhu dum toi khong xu dung duoc so email cua Oanh. Cam on anh. Dưới đây là email của Huỳnh thị Nhẫn ở Toronto Canada nhờ Căn Nhà Nhỏ chuyển đến cặp gà Tre Houston. Rat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ