Daily Archives: Tháng Mười Hai 24, 2015

Điếu văn & Tiểu sử cố Thiếu Tá Huỳnh Diễn

(Điếu văn nầy do K1 Phan Quang Nghiệp biên soạn và sẽ đọc trong lễ phủ cờ cho cố Thiếu Tá Huỳnh Diễn vào lúc 12 giờ PM Thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2015) Kính thưa Chị Diễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ