Daily Archives: Tháng Mười Hai 28, 2015

Tin Vui Cuối Năm 2015

Tại Thành Phố Houston vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 trong cuộc bầu cử chung kết Nghị Viên Thành Phố Houston, Khu vực F, Bác Sĩ Steve Le, Lê Minh Đức, thuộc đảng Cộng Hòa đã đắc cử Nghị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ