Daily Archives: Tháng Mười Hai 26, 2015

Mừng Giáng Sinh_ Slideshow Vỏ Thiệu

Bạn Vỏ Thiệu thực hiện một slideshow rất tuyệt đẹp để chúc mừng Giáng Sinh. Mời các bạn thưởng thức nhé. Cám ơn bạn Vỏ Thiệu.  

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Tiễn Bạn _ Thơ Nguyễn Phiến

Chim bằng một cánh đã lìa đời Khóa Một ngậm ngùi anh DIỄN ơi Mái trường Học Viện cùng một thuở Bảo Quốc an dân chung  một thời Ngục tù khốn khó bao nhiêu nỗi Đày đọa xác thân anh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ