Chiến Hữu Một Thời_Trần Pháp (Thơ)

IMG_3420IMG_4682Nhân đọc bản tin v/v “giám đốc” CNN Nguyễn Công Vinh đến Nam Cali, bạn Trần Pháp (MA) đã cảm tác viết thành bài thơ:

CHIẾN HỮU MỘT THỜI

Công Vinh giám đốc đến Cal
Gặp gỡ bạn bè trong chuyến đi
Chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm
Không ngờ bảy bó đẹp như ri

Trọng Trí, Tấn Ngưu còn khỏe lắm
Hữu Thời, Đình Toán chẳng thua chi
Vĩnh Hưng dáng dấp đầy phong độ
Chiến hữu một thời mãi mãi ghi

Trần Pháp

This slideshow requires JavaScript.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.