CHIẾN HỮU MỘT THỜI (tiếp theo )

IMG_3487

CHIẾN HỮU MỘT THỜI (tiếp theo )

(Tường thuật buổi giám đốc CNN Nguyễn Công Vinh đến Dallas (TX) gặp gỡ Lâm Minh Sơn)

Đa lát ngày đầu “giám đốc” Vinh
Bạn bè ra đón: Sơn, Lâm (minh)
Mừng vui gặp lại người chung khoá
Kỷ niệm hai ta chụp tấm hình

Sơn dẫn theo mình chiến hữu Bông
Trong ngành đặc biệt ở Sàigon
Thì ra đây cũng chung màu áo
Nghe có phe mình muốn gặp nhau

Mừng rỡ bạn Sơn mời tới nhà
Mời luôn anh chị “bạn” sui gia
Căn nhà rộng rãi ôi ! xinh đẹp
Tình nghĩa đồng môn thật mặn mà

Ngọc Thạch nghe tin cũng gọi tìm
“Đông Hà” Ngô Chí chẳng ngồi yên
Hẹn hò gặp mặt Vinh cho được
Chiến hữu một thời há dễ quên
Trần Pháp

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.