Daily Archives: Tháng Một 12, 2017

Chúc Mừng Năm Mới

Còn đúng 2 tuần lễ nữa là Tết. Sau hơn một tháng bận rộn với Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẳng, hôm nay mình trở về lại Căn Nhà Nhỏ để cùng các bạn K1 đón mùa xuân mới, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng Năm Mới