Daily Archives: Tháng Một 24, 2017

Thơ Xuân của Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Và dưới đây là bài họa của bạn Thanh Hoàng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ