Daily Archives: Tháng Một 18, 2017

Chúc Xuân_ PPS của Phạm Văn Bổn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Xuân_ PPS của Phạm Văn Bổn

Sớ Táo Quân K1 Bắc CA

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sớ Táo Quân K1 Bắc CA

Xuân Tươi _PK & các bài họa

Xướng:   XUÂN TƯƠI Mai đào đua nở khắp gần xa, Mang ánh xuân tươi đến mọi nhà. Đốt pháo giao thừa xua vận rủi, Dâng hương năm mới rước ông bà. Phố phường rôn rả cùng hè hội, Làng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Xuân Tươi _PK & các bài họa

TỌA TRUNG ĐÀM TIẾU NHÂN NHƯ MỘC_Phan Quang Nghiệp

                     PHAN QUANG NGHIỆP          “TOẠ TRUNG ĐÀM TIẾU NHÂN NHƯ MỘC“ Một câu thơ trong bài“ Anh Giả Điếc “ của Nguyễn Khuyến  mà Thầy  VT Đàm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TỌA TRUNG ĐÀM TIẾU NHÂN NHƯ MỘC_Phan Quang Nghiệp