Daily Archives: Tháng Một 23, 2017

Mừng Xuân Mới của Nguyễn Thanh Lâm

MỪNG  XUÂN  MỚI  Nắng   Xuân   reo   vui   khắp   nơi   nơi Hoa  Xuân  khoe  sắc  bốn  phương  trời Người   người   hớn   hở   lòng   thơ  thới Chào  đón  Nàng  Xuân  đẹp  tuyệt  vời  ! Tiếng   pháo   đì   đùng  nổ  rền  vang Tưng  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Xuân Mới của Nguyễn Thanh Lâm