Daily Archives: Tháng Một 17, 2017

Mẹ và em gái Tản_ Lời bàn của NCM

 Thưa các bạn : Tôi không nhớ hồi Trung Học mình có học về Tản Đà không, bây giờ đọc trên Net mới biết thi sĩ Tản Đà có mẹ và em gái làm đào hát. Xin trích lại một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Thiệp Mừng Bạn Phạm Văn Bổn

Hình ảnh | Posted on by