Cành Hoa Xa Xứ_Nguyễn Phiến

girls n flowers

CÀNH HOA XA XỨ_Phiến Nguyễn

Sắc hương, màu nhớ mãi đầy vơi
Cành hoa xa xứ vẫn xinh tươi
Duyên dáng dịu hiền từng một thuở
Kiều diễm đoan trang của một thời

Gió bụi thời gian dù đành đọan
Tinh hoa chưa tỏ mặt xa rời
Chan hòa nguồn sống vui bè bạn
Nhịp bước đường trần luôn thảnh thơi

Phong lưu bàng bạc theo ngày tháng
Phú quý thăng hoa cùng cuộc đời
Nu cừơi ánh mắt niềm hoan hỷ
Lâng lâng nhịp bứơc vút chơi vơi

Mạt vận quê hương người mỗi ngả
Cố nhân dằng dặc mãi khôn nguôi
Cơ hội trăm năm còn mấy bận
Tâm tình lai láng cả một trời ./.

(Dành tặng các Bông Hoa nhân ngày Họp Mặt K1)

Phiến Nguyễn

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.