Họp Mặt Cựu HS Cường Để & Nữ TH Quy Nhơn 2017_YouTube

Họp Mặt Cựu HS Cường Để & Nữ TH Quy Nhơn 2017

Mời các bạn xem 2 video clip (Part 1 & Part 2) về buổi Họp Mặt các cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học Quy Nhơn được tổ chức tại Houston (TX) trong mùa hè vừa qua. Trong số các cựu học sinh có một số ACE khóa 1 như Cặp Gà Tre và …

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.